Sök på webbplatsen

17 januari, 2020

Hållbar hantering av avloppsslam

Samhället behöver skärpa reglerna för spridning av avloppsslam. Uppströmsarbetet behöver förbättras, liksom kvaliteten på det slam som sprids. Det krävs också en tydligare satsning på kretslopp och cirkulär ekonomi för avloppets innehåll av växtnäringsämnen och kol. Morgondagens avloppsrening bör utvecklas mot ökad resurshantering och minskad miljö- och klimatpåverkan. Strategiskt viktiga resurser behöver återvinnas samtidigt som skadliga ämnen inte ska spridas, så att de skapar hälso- och miljöproblem. Det är slutsatserna i en ny statlig utredning som i dag överlämnades till Miljödepartementet.

Mer information



15 januari, 2020

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent överlämnar betänkande

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent överlämnar idag sitt betänkande SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor till Regeringen.

Mer information



15 januari, 2020

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften överlämnar betänkande

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften överlämnar idag sitt betänkande SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften till Regeringen.

Mer information



13 januari, 2020

Valideringsdelegationens slutbetänkande är överlämnat till Utbildningsdepartementet

Valideringsdelegationen har i dag, den 13 januari 2020, avslutat sitt uppdrag och överlämnat förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström.

Mer information



8 januari, 2020

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Mer information



Kontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer