Sök på webbplatsen

8 november, 2019

Framtidens kemikaliekontroll

Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av ämnen till regeringen.

Mer information4 november, 2019

Premiepensionsutredningen överlämnar betänkande

Idag tar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi emot betänkandet SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem . Betänkandet överlämnades vid en pressträff av den särskilde utredaren Mikael Westberg. Utredningen Ett bättre premiepensionssystem är en del av Pensionsgruppens överenskommelse från december 2017, vars syfte är att skapa ökad trygghet och högre framtida pensioner. Utredningens uppdrag har varit att presentera förslag på ett regelverk för ett nytt, kontrollerat och upphandlat fondtorg för premiepension.

Mer information10 oktober, 2019

Tillitsdelegationen överlämnar sitt betänkande

Civilminister Lena Micko har i dag tagit emot Tillitsdelegationens betänkande om styrning i statsförvaltningen. Betänkandet presenterar lärdomar från statliga myndigheters arbete med tillitsbaserad styrning och ledning och innehåller förslag om hur utvecklingen av tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor bör fortsätta.

Mer information1 oktober, 2019

Slutbetänkande för mer jämlik vård överlämnat

Den 1 oktober tog socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet av utredningen Styrning för en mer jämlik vård. Betänkandet överlämnades av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt.

Mer information13 september, 2019

Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation överlämnar betänkande

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga hur företagandet utvecklats och vilka drivkrafter som legat bakom utvecklingen. I kunskapsunderlaget har också ingått att analysera frågor med koppling till företagarnas villkor och förutsättningar i de allmänna trygghetssystemen med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer