Sök på webbplatsen

16 oktober, 2020

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor överlämnar i dag sitt betänkande Innovation som drivkraft – från forskning till nytta,  SOU 2020:59, till regeringen.

Mer information7 oktober, 2020

Hedersbrottsutredningen överlämnar sitt betänkande

Hedersbrottsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Ett särskilt hedersbrott, SOU 2020:57, till regeringen.

Mer information30 september, 2020

Cybersäkerhetsutredningen överlämnar sitt delbetänkande

Cybersäkerhetsutredningen överlämnar i dag sitt delbetänkande EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering,
SOU 2020:58, till regeringen.

Mer information30 september, 2020

Kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet överlämnar sitt betänkande

Kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet överlämnar i dag sitt betänkande Det demokratiska samtalet i en digital tid Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat, SOU 2020:56, till regeringen.

 

Mer information16 september, 2020

Rut-utredningen överlämnar sitt betänkande

Rut-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande Rutavdrag för äldre, SOU 2020:52, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer