Sök på webbplatsen

10 maj, 2021

Utredningen om en tioårig grundskola överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar utredningen om en tioårig grundskola sitt betänkande En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan SOU 2021:33 till regeringen vid en presskonferens.

Mer information5 maj, 2021

Ställföreträdarutredningen överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn SOU 2021:36 till regeringen.

Mer information4 maj, 2021

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer sitt betänkande Ett förbud mot rasistiska organisationer SOU 2021:27 till regeringen vid en presskonferens

Mer information4 maj, 2021

Sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnar sitt betänkande

Utredningen Sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnar i dag sitt betänkande, Sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2021:34, till regeringen.

Mer information30 april, 2021

Pliktmaterialutredningen överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar Pliktmaterialutredningen sitt betänkande Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial SOU 2021:32 till statsrådet Ernkrans.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190