Sök på webbplatsen

27 november, 2020

Utredningen om införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten överlämnar i dag sitt betänkande Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70, till regeringen.

Mer information26 november, 2020

Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete överlämnar sitt betänkande

Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete överlämnar i dag sitt betänkande Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68), till regeringen.

 

Mer information12 november, 2020

Utredningen Barnkonventionsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Barnkonventionen och svensk rätt, SOU 2020:63, till regeringen.

Mer information11 november, 2020

Djurhälsolagsutredningen överlämnar sitt betänkande

Djurhälsolagsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande En samlad djurhälsoreglering, SOU 2020:62, Del 1 och Del 2, till regeringen.

Mer information4 november, 2020

Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer kommer i dag att överlämna sitt betänkande Ändrade regler om säkerställda obligationer, SOU 2020:61, till regeringen.

 

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer