Sök på webbplatsen

11 februari, 2020

Utredningen om sanktioner vid brott mot djur överlämnar sitt betänkande

Utredningen om sanktioner vid brott mot djur överlämnar i dag sitt betänkande Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem SOU 2020:7, till regeringen.

Mer information31 januari, 2020

Rut-utredningen överlämnar sitt betänkande

Rut-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget SOU 2020:5, till regeringen.

Mer information31 januari, 2020

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar sitt betänkande

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar i dag sitt betänkande, En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6, till regeringen.

Mer information29 januari, 2020

Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnar sitt betänkande

Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Vägen till en klimatpositiv framtid  SOU 2020:4, till regeringen.

Mer information17 januari, 2020

Hållbar hantering av avloppsslam

Samhället behöver skärpa reglerna för spridning av avloppsslam. Uppströmsarbetet behöver förbättras, liksom kvaliteten på det slam som sprids. Det krävs också en tydligare satsning på kretslopp och cirkulär ekonomi för avloppets innehåll av växtnäringsämnen och kol. Morgondagens avloppsrening bör utvecklas mot ökad resurshantering och minskad miljö- och klimatpåverkan. Strategiskt viktiga resurser behöver återvinnas samtidigt som skadliga ämnen inte ska spridas, så att de skapar hälso- och miljöproblem. Det är slutsatserna i en ny statlig utredning som i dag överlämnades till Miljödepartementet.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer