Sök på webbplatsen

9 april, 2021

Utredningen om civilt försvar har överlämnat sitt betänkande

Utredningen om civilt försvar har överlämnat sitt betänkande Struktur för ökad motståndskraft SOU 2021:25 till regeringen.

Mer information1 april, 2021

Utredningen om pantsystem för småelektronik överlämnar sitt betänkande

Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff.

Mer information31 mars, 2021

Klimaträttsutredningen överlämnar sitt delbetänkande

Idag överlämnar Klimaträttsutredningen sitt delbetänkande En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, SOU 2021:21, till regeringen.

Mer information31 mars, 2021

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd överlämnar i dag sitt delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd, SOU 2021:17, till regeringen.

Mer information31 mars, 2021

Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU överlämnar sitt betänkande

Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU överlämnar i dag sitt betänkande Bolags rörlighet över gränserna, SOU 2021:18, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190