Sök på webbplatsen

11 mars, 2020

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen överlämnar sitt betänkande

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen överlämnar i dag sitt betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst, SOU 2020:14, till regeringen.

Mer information9 mars, 2020

Utredningen Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag överlämnar sitt betänkande

 

Utredningen Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag överlämnar i dag sitt betänkande, Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag, SOU 2020:12, till regeringen.

Mer information6 mars, 2020

Direktinvesteringsutredningen överlämnar sitt delbetänkande

 

Direktinvesteringsutredningen överlämnar i dag sitt delbetänkande Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar, SOU 2020:11, till regeringen.

Mer information5 mars, 2020

EU-straffstadgandeutredningen överlämnar sitt betänkande

EU-straffstadgandeutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar, SOU 2020:13, till regeringen.

Mer information28 februari, 2020

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete överlämnar sitt betänkande

 

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete överlämnar i dag betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning, SOU 2020:10, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer