Sök på webbplatsen

1 mars, 2021

Utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka överlämnar sitt betänkande

Utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka överlämnar i dag sitt betänkande Radiologiska skador –skadestånd, säkerheter, skadereglering, SOU 2021:10, till regeringen.

 

Mer information26 februari, 2021

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven överlämnar sitt slutbetänkande

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven överlämnar i dag slutbetänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11), till regeringen.

Mer information15 februari, 2021

Utredningen om betrodda tjänster överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen om betrodda tjänster överlämnar i dag sitt delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9, till regeringen.

Mer information

SOU 2021:9 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

 

15 februari 2021

Vi har i dag överlämnat vårt delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9) till regeringen. Vi vill passa på att tacka alla som på olika sätt har bidragit till arbetet med kunskap, erfarenheter och reflektioner! Vårt arbete fortsätter nu med slutbetänkandet som kommer att fokusera på användning av e-legitimation i tjänsten.2 februari, 2021

Utredningen om arbetskraftsinvandring överlämnar sitt betänkande

Utredningen om arbetskraftsinvandring överlämnar i dag sitt betänkande Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring, SOU 2021:5, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer