Sök på webbplatsen

10 juni, 2021

Artskyddsutredningen överlämnar sitt betänkande

Artskyddsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar, SOU 2021:51, till regeringen.

Mer information4 juni, 2021

Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion, sitt betänkande Fri hyressättning vid nyproduktion SOU 2021:50.

 

Mer information1 juni, 2021

2020 års sexualbrottsutredning överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnar 2020 års sexualbrottsutredning sitt betänkande Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar SOU 2021:43 till regeringen.

Mer information1 juni, 2021

VAB-utredningen överlämnar sitt delbetänkande

VAB-utredningen överlämnar idag sitt delbetänkande VAB för vårdåtgärder i skolan, SOU 2021:41, till regeringen.

Mer information1 juni, 2021

Utfasningsutredningen överlämnar sitt betänkande

Utfasningsutredningen överlämnar idag sitt betänkande, I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040, SOU 2021:48, till regeringen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU & Ds) fr.o.m 2021-års årgång – beställs via regeringen.se:

Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer
Tel 08-59819190